0 BP 2009 (British Pharmacopeia 2009)


BP 2009 (British Pharmacopeia 2009)
Author: British Pharmacopeial Commission | Publisher: Stationery Office Publication Date: 2008 | ISBN-13: 978-0113227990 | PDF: 91,3 MbThe British Pharmacopoeia is published for the Health Ministers of the United Kingdom on the recommendation of the Commission on Human Medicines in accordance with section 99(6) of the
Medicines Act 1968 and notified in draft to the European Commission in accordance with Directive 98/34/EEC.
The monographs of the European Pharmacopoeia (as amended by Supplements published by the Council of Europe) are reproduced either in the British Pharmacopoeia or in the associated edition of the British Pharmacopoeia (Veterinary).
Cảm nhận của cá nhân tôi


****************************************************
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, mọi thông tin và liên kết đều mang tính chia sẻ không lợi nhuận, bạn có thể sử dụng nội dung và liên kết trong bài viết , nhưng hãy tôn trọng công sức tác giả bằng cách ghi rõ nguồn bài viết khi đăng bài tại website khác . Nếu linkdown không hoạt động hoặc cần thêm thông tin, bạn có thể để lại lời nhắn cuối bài viết hoặc trên hộp thoại CHAT.
****************************************************
 

Pharma Q Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates